મોંમાં જીભ હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોંમાં જીભ હોવી

  • 1

    બોલાવું; બોલી શકાવું.