મોંમાં ડૂચો દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોંમાં ડૂચો દેવો

  • 1

    બોલતું અટકાવવું.

  • 2

    ગૂંગળાવવું.