મોંમાં ડૂચો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોંમાં ડૂચો મારવો

  • 1

    બોલતું અટકાવવું.

  • 2

    ગૂંગળાવવું.