મોંમાં થૂંકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોંમાં થૂંકવું

  • 1

    દોંગાઈ વગેરેમાં ચડી જવું.