મોંમા મગ ઓરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોંમા મગ ઓરવા

  • 1

    (બોલવું ઘટે છતાં) ન બોલવું; મૌન ધારણ કરવું.