મોમાં મગ ભરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોમાં મગ ભરવા

  • 1

    (બોલવું ઘટે છતાં) ન બોલવું; મૌન ધારણ કરવું.