ગુજરાતી માં મોરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મોર1મોર2મોર3મોર4

મોરે1

અવ્યય

 • 1

  આગળ; પૂર્વે; મોખરે.

મૂળ

સર૰ म. मोहर જુઓ મોર (सं. मुख, प्रा. मुह)

ગુજરાતી માં મોરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મોર1મોર2મોર3મોર4

મોર2

અવ્યય

 • 1

  આગળ; પૂર્વે; મોખરે.

ગુજરાતી માં મોરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મોર1મોર2મોર3મોર4

મોરું3

વિશેષણ

 • 1

  આગળ પડતું; મોર-મોખરેનું.

ગુજરાતી માં મોરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મોર1મોર2મોર3મોર4

મોરું4

નપુંસક લિંગ

 • 1

  (રૂપગુણ વગેરેમાં) મોરું માણસ.

 • 2

  મહોરું (શેતરંજનું).

ગુજરાતી માં મોરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મોર1મોર2મોર3મોર4

મોર

પુંલિંગ

 • 1

  એક પક્ષી; મયૂર.

 • 2

  [?] બરડાના બે ભાગમાંનો કોઈ એક.

 • 3

  [(ડિંગળ)] સૈન્યની આગલી હરોળ.

 • 4

  વહાણના કૂવાથંભની ટોચ.

મૂળ

प्रा. (सं मयूर); સર૰ हिं., म.

ગુજરાતી માં મોરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મોર1મોર2મોર3મોર4

મોરું

સર્વનામ​

પદ્યમાં વપરાતો
 • 1

  પદ્યમાં વપરાતો મારું.

મૂળ

સર૰ हिं. मोर

ગુજરાતી માં મોરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મોર1મોર2મોર3મોર4

મોર

પુંલિંગ

 • 1

  આંબા, આંબલી વગેરેનાં ફૂલ-મંજરી.

 • 2

  ઘોડાના માથાનો એક શણગાર.

મૂળ

प्रा. मउर (सं. मुकुर); સર૰ म. मोह (-हो)र

ગુજરાતી માં મોરની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

મોર1મોર2મોર3મોર4

મોર

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  મુખમુદ્રા; ચહેરાનો દેખાવ.

મૂળ

જુઓ મોર અ૰