મોરખાયો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોરખાયો

પુંલિંગ

  • 1

    ચોરેલો માલ પાછો અપાવવા માટેની લેવાતી દલાલી ખાનાર માણસ.