મોરચો બાંધવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોરચો બાંધવો

  • 1

    યુદ્ધની તૈયારી કરવી.