મોરચો માંડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોરચો માંડવો

  • 1

    મોરચા પર કાયમ રહેવું; ખંત અને અડગતાથી કોઈ કામ પાછળ લાગુ રહેવું.