ગુજરાતી

માં મોરિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મોરિયું1મોરિયું2

મોરિયું1

સર્વનામ​

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો મોરું; મારું.

ગુજરાતી

માં મોરિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મોરિયું1મોરિયું2

મોરિયું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    બુકાની જેવું, મોં પર બંધાય તે, જેથી ધૂળ ઇ૰ મોંમાં ન જાય.

ગુજરાતી

માં મોરિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મોરિયું1મોરિયું2

મોરિયું

નપુંસક લિંગ

  • 1

    એક પ્રકારની પાઘડી.

મૂળ

સર૰ મોળિયું