મોર મોરનું કહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોર મોરનું કહેવું

  • 1

    કાળજું કાપી નાખે તેવાં વેણ કહેવાં.