મોળ છૂટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોળ છૂટવી

  • 1

    મોઢામાં લાળ છૂટવી.