મોળ વછૂટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોળ વછૂટવી

  • 1

    મોઢામાં લાળ છૂટવી.