ગુજરાતી

માં મોવાસોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મોવાસો1મોંવાસો2

મોવાસો1

પુંલિંગ

  • 1

    ઢોરના મોંમાં થતો એક રોગ.

મૂળ

'મોં' ઉપરથી

ગુજરાતી

માં મોવાસોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: મોવાસો1મોંવાસો2

મોંવાસો2

પુંલિંગ

  • 1

    ઢોરના મોંમાં થતો એક રોગ (મોંવાસો આવવો).