મોસાળું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોસાળું કરવું

  • 1

    સીમંત વખતે દીકરીને રીત આપવી, તેનો વિધિ કરવો.