મોસાળું નીકળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોસાળું નીકળવું

  • 1

    મોસાળાનું સરઘસ નીકળવું.