મોં ધોઈ આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોં ધોઈ આવવું

  • 1

    સારું કાંઈક મળવાની આશાની તૈયારી કરી આવવું (નિરાશા બતાવવા વપરાય છે.).