મોં બગાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોં બગાડવું

  • 1

    કાંઈ ખાઈ ને મોં બેસ્વાદ કે એઠું કરવું.

  • 2

    અણગમો બતાવવો; મોં મરડવું.