મોં બાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોં બાળવું

  • 1

    - ને સંતોષીને દૂર કે દીસતું કરવું.