મોં ભાગી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોં ભાગી જવું

  • 1

    (બહુ ગળપણ ખાતાં) તેની અરુચિ થવી.