મોં મુકાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોં મુકાવવું

  • 1

    રડતું અટકાવવું; શોક કરનારને આશ્વાસન આપવું.