મોં લેવાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

મોં લેવાવું

  • 1

    શરમિંદું થઈ જવું.

  • 2

    દિલગીર થઈ જવું.

  • 3

    મોં સુકાયેલું હોવું.