યુક્તિપ્રામાણ્યવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યુક્તિપ્રામાણ્યવાદી

પુંલિંગ

  • 1

    યુક્તિપ્રામાણ્યવાદમાં માનનાર.