યુગપદ્ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યુગપદ્

અવ્યય

  • 1

    એકીસાથે.