યજ્ઞવેદિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યજ્ઞવેદિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    યજ્ઞની વેદી.