યંત્રદ્યોગવિદ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યંત્રદ્યોગવિદ્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    યંત્રોદ્યોગો અંગેની વિદ્યા; 'ટેક્નોલૉજી'.