યથાક્રમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યથાક્રમ

અવ્યય

  • 1

    ક્રમ પ્રમાણે.