યથાજ્ઞાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યથાજ્ઞાન

અવ્યય

  • 1

    યથામતિ; યથાબુધ્ધિ; જેવી સમજબુધ્ધિ; સમજબુધ્ધિ અનુસાર.