યથાન્યાય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યથાન્યાય

અવ્યય

  • 1

    ન્યાય પ્રમાણે; યથાયોગ્ય.