યથાપૂર્વ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યથાપૂર્વ

અવ્યય

  • 1

    પહેલાંની પેઠે.