યથાપૂર્વમ્ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યથાપૂર્વમ્

અવ્યય

  • 1

    પહેલાંની પેઠે.