યથાપૂર્વવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યથાપૂર્વવાદી

વિશેષણ

  • 1

    પહેલાં જેમ હતું એમ હોવું જોઈએ એવા મતનું; પુરાણપ્રિય.