યથાબુદ્ધિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યથાબુદ્ધિ

અવ્યય

  • 1

    જેવી સમજબુદ્ધિ; સમજબુદ્ધિ અનુસાર.