યથાશ્રુત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યથાશ્રુત

અવ્યય

  • 1

    સાંભળ્યા પ્રમાણે.