યથાસ્થાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યથાસ્થાન

અવ્યય

  • 1

    યોગ્ય સ્થાને; સ્થાન પ્રમાણે.