યથાસ્થિત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યથાસ્થિત

વિશેષણ & અવ્યય

  • 1

    તાદૃશ; હોય કે હતું એવું; જેમ હતું તેમ; 'સ્ટેટસ કો'.

  • 2

    બરાબર; યોગ્ય.