યુદ્ધવાંછુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યુદ્ધવાંછુ

વિશેષણ

  • 1

    યુદ્ધની ઇચ્છા રાખનાર.