યુદ્ધવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યુદ્ધવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    યુદ્ધ સારી કે આવશ્યક વસ્તુ છે અને માન્ય છે એવો વાદ; 'મિલિટૅરિઝમ'.