યુદ્ધવિદ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યુદ્ધવિદ્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    લડવાની કળા અને શાસ્ત્ર.