યાદવાસ્થળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યાદવાસ્થળી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    યાદવોની અંદર અંદરની લડાઈ અને કતલ.

  • 2

    લાક્ષણિક અંદર અંદરની-કુસંપની લડાઈ.