યાહોમ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યાહોમ કરવું

  • 1

    મરણિયા થઈને કૂદી પડવું.