યાહોમ કરીને ઝુકાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યાહોમ કરીને ઝુકાવવું

  • 1

    મરણિયા થઈને કૂદી પડવું.