યા ખુદા ! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યા ખુદા !

  • 1

    હે પ્રભુ !.