યોગદશા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યોગદશા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ધ્યાનાવસ્થા.