યોગમુદ્રા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યોગમુદ્રા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ખેચરી વગેરે પાંચ મુદ્રાઓમાંની દરેક; યોગની વિશિષ્ટ ક્રિયા.