યોગસમાધિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યોગસમાધિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પૂર્ણ ધ્યાનમાં જીવનું લીન થઈ જવું તે.