યોગ ખાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

યોગ ખાવો

  • 1

    જોગ ખાવો; તાકડો મળવો.