રંગોળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રંગોળ

  • 1

    જમીન પર રંગ પૂરી પાડેલી ભાત કે તે પાડવાનું એક ઓજાર (રંગોળી પૂરવી).