રુક્કો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રુક્કો કરવો

  • 1

    કોઈ કામસર ચિઠ્ઠી લખી આપવી.